Φωτογραφία της ημέρας 23/12/2015

Συγκέντρωση στήριξης στο σύμφωνο συμβίωσης