|

Τι είναι MILF,GILF και DILF;

Εδώ και χρόνια οι γενιές αναπτύσσουν δικές τους λέξεις και προσπαθούν να βρίσκουν κόλπα προκειμένου να συντομεύουν τις έννοιες. Πολλές φορές  στο παρελθόν παρατηρούμε πως οι γλώσσες αλλάζουν, δημιουργούνται λέξεις και έννοιες.

Τώρα πια υπάρχει η συντομογραφία προτάσεων λόγω  του Chat με αφορμή την ταχύτητα γραφής-πληκτρολόγησης. Ξεκίνησε από τα chatrooms και πλέον χρησιμοποιείται σε facebook, google, messengers,κινητά έτσι ώστε με 3-4 γράμματα να περιγράφεις αυτό που θες να πεις και κυρίως….κωδικοποιημένα….

Έτσι οι πρώτες και πιο συχνές αναφορές που βρίσκουμε ακόμα και εκτός Chat-Internet είναι στη λέξη M.I.L.F. Το MILF ξεκίνησε από πορνοsites όπου έδειχναν κοπέλες ηλικίας συνήθως άνω των 35, οι οποίες θεωρητικά είναι σε ηλικία μαμάς…

Με λίγα λόγια η λέξη MILF αναλύεται στα αγγλικά ως «Mother I’d Like to F***» και μεταφράζεται σε «Μαμά που θέλω να π*****»

Αντίστοιχα, το GILF αναλύεται στα αγγλικά ως «Grandmother I’d Like to F***» και μεταφράζεται σε «Γιαγιά  που θέλω να π*****»

Τέλος, το DILF αναλύεται στα αγγλικά ως «Dad I’d Like to F***» και μεταφράζεται σε «Μπαμπάς  που θέλω να π*****»

Σχετιζόμενα με τη λέξη μαμά:

· AMF    Adios, Mother F***er

· BAMF Bad Ass Mother F***er

· BFAM Brother From Another Mother

· DMF    Dumb Mother F***er

· DTMFA               Dump The Mother F***ker Already

· EMFDYSI            English, Mother F***ker! Do You Speak It?

· ESADMF            Eat S**t And Die, Mother F***er

· FMMFL              F*** My Mother F***ing Life

· FTMFW              For The Mother F***ing Win

· FUMF F*** You Mother F***er

· GFYM Go F*** Your Mother

· GIMF  Google It Mother F***er

· GQMF                GQ Mother F***er

· HIMYM              How I Met Your Mother (TV show)

· HMFIC                Head Mother F***er In Charge

· HSMF  Holy S**t Mother F***er

· LAMF  Like A Mother F***er

· LLAMF                Laughing Like A Mother F***er

· LMF     Little/Lazy Mother F***ker

· MADD                Mothers Against Drunk Driving

· MBFAM             My Brother From Another Mother

· MF       Mother F***er

· MFB    Mother F***ing Bitch

· MFIC   Mother F***er In Charge

· MFN    Mother Freaking, Mother F***ing

· MIF      Mother I F***ed

· MIL      Mother In Law

· MIRF   Mother I’d Run From (opposite of MILF)

· MMFCL              Much Mother F***ing Clown Love

· MMFWCL          Much Mother F***ing Wicked Clown Love

· MOAB                Mother of All Bombs

Massive Ordnance Air Blast

· MOAS Mother Of All Secrets

· MOBO                Motherboard

· MOFO                Mother F***er

· MOFU                Mother F***er

· MOTB Mother Of The Bride

· OMMFG            Oh My Mother F***ing God

· QFMFT               Quoted for Mother F***ing Truth

· REMF  Rear Echelon Mother F***er

· RMFT  Roll Mother F***ing Tide

· SMDHE               Some Mothers Do Have Em

· SMF     Sick/Stupid Mother F***er

· SMMFH             Shaking My Mother F***ing Head

· SMOG                Sweet Mother Of God

· WAMW              Wish A Motherf***er Would

· WTMF                What The Mother F***

· YUMMY MUMMY         Attractive mother

Σχετικά με το “like':

· 420 FRIENDLY  Person who likes smoking pot

· AUSTRALIAN KISS          Like a FK but down under

· BCE      Before Common Era (like BC)

· BFFLE  Best Friends For Like Ever

· BGL      Big Game License, likes fat people

· BILF     Brother/Boss I’d Like to F***

· BLG      Boys Like Girls (band)

· BLS       Blown Like S**t

· BRODA               Bro Who Is Like Yoda

· BUTT PIRATE    Man who likes anal sex with another man

· CHOOB               High level player who acts like a noob

· DEALING           Acting like boyfriend/girlfriend

Selling drugs

· DFLI     Don’t Feel Like It

· DIG      Understand

Enjoy, like

· DILF     Dad I’d Like to F***

· DILLIC Does It Look Like I Care

· DILLIGAD           Do I Look Like I Give A Darn?

· DILLIGAF           Do I Look Like I Give A F***?

· DILLIGAS           Do I Look Like I Give A S**t

· DYL      Do You Like…?

· E>         Heart like

· ELI5      Explain Like I’m 5

· FILF      Father I’d Like to F***

· FREEBSD            Free Berkeley Software Distribution (Unix like OS)

· GILF     Grandmother I’d Like to F***

· GLAG  Giggling Like A Girl

· GLU     Guys/Girsl Like Us

· IDFLI    I Don’t Feel Like It

· IDL       I Don’t Like …

· IDLI      I Don’t Like It

· IDLT     I Don’t Like That

· IKLY     I Kinda Like You

· ILF        I’d Like to F***

· ILT        I Like That

· ILYLAS I Love You Like A Sister

· IRLY     I Really Like You

· IYQ       I Like You

· JLT        Just like that

· LAMF  Like A Mother F***er

· LDO     Like Duh, Obviously

· LHYW  Like Hell You Will

· LIC        Like I Care

· LIEK     Like

· LIGAF  Like I Give A F***

· LIGAS  Like I Give A S**t

· LIKE     Introduction to a quote

same as UM

· LILABOC             Life Is Like A Box Of Chocolates

· LLAB    Laughing Like A Bitch

· LLAMF                Laughing Like A Mother F***er

· LLC       Limited Liability Company

Laughing Like Crazy

· LLF       Laughing Like F***

· LLH       Laughing Like Hell

· LLS       Laughing Like S**t

· LMS     Like My Status

Last Man Standing

· LNIB    Like New In Box

· LULAB Love You Like A Brother

· LULAS Love You Like A Sister

· LYKE    Like

· LYLAB  Love You Like A Brother

· LYLAF  Love You Like A Friend

· LYLAS  Love You Like A Sister

· LYLC     Love You Like Crazy

· LYLMB                Love You Like My Brother

· ME GUSTA        I like (Spanish)

· MEETER             Person who likes to look at fat men

· MEME                An idea that spreads like a virus by word of mouth, email, blogs etc

· MLYP  Much Like Your Post

· NOLY   No One Likes You

· OSLT    Or Something Like That

· OTL      like ORZ stick figure on hands and knees

Out To Lunch

· OWLING            Crouching and staring like an owl

· PANTHER          Woman who likes older men

· PLU      People Like Us

· RIYL     Recommended If You Like

· RLAB   Roll Like A Buffalo

· SHELL-LIKE        Ear

· SILF      Sister I’d Like to F***

· SLAP    Sounds Like A Plan

· SLF       Sounds Like Fun

· SOD     Fool, idiot

General swear word, like F***

· SWEAT               Like, love

· SWPL  Stuff White People Like

· TILF      Teacher I’d Like To F***

· TILII     Tell It Like It Is

· TOMBOY           Girl who behaves like a boy

· TQM    Te Quiero Mucho (I Like You A Lot)

· VJ         Video Jockey (like DJ with lights and video)

· WHITEWASH    Act like a white person

· WILF    Wife I’d Like to F***

· WLTM Would Like To Meet

· WYL     Whatever You Like

· WYLABOCTGWTR          Would You Like A Bowl Of Cream To Go With That Remark?

· WYLASOMWTC               Would You Like A Saucer Of Milk With That Comment?

· WYLION             Whether You Like It Or Not

· WYLSCWTW     Would You Like Some Cheese With That Whine?

· YQ        I Like You

 

Άλλα σχετικά με το “f***':

· 2FF       Too F***ing Funny

· 4Q        F*** You

· AF        Aunt Flo (Menstruation)

As F***

· AFD     All F***ing Day

· AFDN  Any F***ing Day Now

· AFGO  Another F***ing Growth Opportunity

· AFT      About F***ing Time

· AFU     All F***ed Up

· AMF    Adios, Mother F***er

· ASAFP                As Soon As F***ing Possible

· AYFKM               Are You F***ing Kidding Me?

· AYFS    Are You F***ing Serious

· BAF      Bored As F***

· BAMF Bad Ass Mother F***er

· BAQ     Alternative word for f***, s**t, etc

· BFC      Big F***ing Can (of 32 oz.Monster energy drink)

· BFD      Big F***ing Deal

· BFE      Bum F*** Egypt, in the middle of nowhere

· BFFF    Best F***ing Friends Forever

· BFFFL  Best Friend Forever For Life

Best F***ing Friends For Life

· BFG     Big Friendly Giant

Big F***ing Gun

· BFS      Bull F***ing S**t

· BFU     Butt F***ing Ugly

· BILF     Brother/Boss I’d Like to F***

· BTFO   Back The F*** Off

· BTFU   Boiler The F*** Up

· BTFW  By The F***ing Way

· BUFU  Butt F***

· CBF      Can’t Be F***ed

· CBFA   Can’t Be F***ing Arsed

· CBFB   Can’t Be F***ing Bothered

· CDFU  Cracking Da F*** Up

· CF         Cluster F***

· CFM    Come F*** Me

· CFMN Come F*** Me Now

· CFMP  Come F*** Me Pumps

· CFU     Completely F***ing Useless

· CFW    Can’t F***ing Wait

· CHUCK               Chill as F***

· CRAFT Can’t Remember A F***ing Thing

· CTFD   Calm The F*** Down

· CTFO   Chill The F*** Out

· CTFU   Cracking The F*** Up

Cheer The F*** Up

· DAF     Drunk As F***

· DASF   Drunk As F***

· DFC      Don’t F***ing Care

· DFH     Dirty F***ing Hippy

· DFKDFC              Don’t F***ing Know, Don’t F***ing Care

· DFKM Don’t F***ing Kill Me

· DFL      Dead F***ing Last

· DFWM                Don’t F*** With Me

· DGAF  Don’t Give A F***

· DGF     Don’t Give a F***

· DHAFC                Don’t Have A F***ing Clue

· DILF     Dad I’d Like to F***

· DILLIGAF           Do I Look Like I Give A F***?

· DIU      F*** (Cantonese)

Disappointed In You

· DMF    Dumb Mother F***er

· DNFD  Do Not F***ing Disturb

· DO ONE             Go away, f*** off

· DO1     Go away, f*** off

· DTF      Down To F***

· DTMFA               Dump The Mother F***ker Already

· EF         F***

· EFF       F***

· EFFIN  F***ing

· EMFDYSI            English, Mother F***ker! Do You Speak It?

· ESADMF            Eat S**t And Die, Mother F***er

· F           F***

· F’N       F***ing

· F***ING A       F***ing Affirmative

· F-BOMB             F***

· FAF      Fit As F***

Funny As F***

· FAHQ  F*** You

· FAK      F***

· FANTA                F*** And Never Touch Again

· FATS    F*** All This S**t

· FBGM F*** Bitches, Get Money

· FBS      F***ing Bulls**t

· FDS      F*** Dat S**t

· FECK    F***

· FEEK    Kiss, f***

· FFS       For F**** Sake

· FFT       Fan F***ing Tastic

· FGI       F***ing Google It

· FHL      F*** His/Her Life

· FIA       F*** It All

· FIDIOT                F***ing Idiot

· FIDO    F*** It, Drive On

· FIG JAM             F*** I’m Good Just Ask Me

· FIGJAM              F*** I’m Good, Just Ask Me

· FIGMO               F*** It, Got My Orders

· FIIK      F*** If I Know

· FILF      Father I’d Like to F***

· FITCH  F***ing bitch

· FITFO  Figure It The F*** Out

· FITH     F***ed In The Head

· FKN     F***ing

· FKU     F*** You

· FLIPPING           Mild version of F***ing

· FLML   F***ing Love My Life

· FLOVE F***ing Love

· FMC    F*** My Computer

· FMD    F*** Me Dead

· FMFL   F*** My F***ing Life

· FML     F*** My Life

· FMLIA F***, My Life Is Average

· FMLL   F*** My Love Life

· FMMFL              F*** My Mother F***ing Life

· FMN    F*** Me Now

· FMP    F*** Me Pumps

· FMS     F*** Me Sideways

· FMSL   F*** My Sex Life

· FN        F***ing

· FNG     F***ing New Guy

· FO        F*** Off

· FOAD  F*** Off And Die

· FOCUS                F*** Off Cause You’re Stupid

· FOD     F*** Off and Die

· FOFF   F*** Off

· FOH     F*** Outa Here

· FOL      F*** Our Lives

· FOOK  F***

· FOYC   F*** Off You C***

· FOYL    F*** Off You Loser

· FPMSL                F***ing Pissed Myself Lauging

· FQ        F*** You

· FRIGGIN            Replacement word for F***ing

· FSS       F***ing Super Sweet

· FT         F*** That

For Trade

· FTB      F*** the BS

· FTBS    F*** This BS

· FTFA    From The F***ing Article

· FTFL     For The F***ing Lose

· FTFO   F*** The F*** Off

· FTFW  For The F***ing Win

· FTMFW              For The Mother F***ing Win

· FTS       F*** This Shit

· FU        F*** You

· FU2      F*** You Too

· FUAH  F*** You Ass Hole

· FUBR   F***ed Up Beyond Recognition

· FUDGE               Alternative to F***

· FUG     F***ing Ugly

· FUGLY                F***ing Ugly

· FUGS  F***ing Ugly

· FUI       F***ed Up Individual

· FUK     F***

· FUMF F*** You Mother F***er

· FUMTU              F***ed Up More Than Usual

· FURB   F*** You Right Back

· FUSTER CLUCK                Cluster F***

· FUUU F***

· FUV     F*** You Vehicle (derogatory term for SUV)

· FUX     F***

· FVCK   F***

· FWM   F*** With Me

· FWU    F****** With You

· FWY     F***ing With You

· FY         F*** You

· FYAD   F*** You And Die

· FYB      F*** You, Bitch

· FYF       F*** Your Face

· FYFI     For Your F***ing Information

· FYL       F*** Your Life

· FYMM                F*** You, My Man

· FYS       F*** Yo Shit

· FYYFF  F*** You, You F***ing F***

· GAF     Give A F***

· GAFL   Get A F***ing Life

· GAFMO             Get A F***ing Move On

· GFAC  Go F*** A Cow

· GFAD  Go F*** A Duck

· GFD     God F***ing Damnit

· GFDI    God F***ing Damn It

· GFG     Good F***ing Game

· GFGI   Go F***ing Google It

· GFL      Good F***ing Luck

· GFS      Good F***ing Story

· GFUS  Go F*** Yourself

· GFYM Go F*** Your Mother

· GFYS   Go F*** Yourself

· GILF     Grandmother I’d Like to F***

· GIMF  Google It Mother F***er

· GMAFB              Give Me A F***ing Break

· GMFB Get Money, F*** Bitches

· GQMF                GQ Mother F***er

· GTF      Get The F***

· GTFA   Get The F*** Away

· GTFAFM            Get The F*** Away From Me

· GTFB   Get The F*** Back

· GTFG  Go To F***ing Google

· GTFH   Go To F***ing Hell

· GTFI    Get The F*** In

· GTFO  Get The F*** Out

· GTFOH               Get The F*** Out of Here

· GTFOI Get The F*** Over It

· GTFOM              Get The F*** Off Me

· GTFOOH            Get The F*** Out Of Here

· GTFU  Grow The F*** Up

· HAF     Hot As F***

· HBF      Hand Butt F***

· HFN     Hell, F*** No

· HFS      Holy F***ing S**t

· HMFIC                Head Mother F***er In Charge

· HSMF  Holy S**t Mother F***er

· HTF      How The F***?

Hard To Find

· HTFDIK               How The F*** Do I Know?

· HTFSIK                How The F*** Should I Know

· HTFU   Hurry The F*** Up

· HWDP Huj W Dupe Policji (Polish – F*** the police)

· IDFC    I Don’t F***ing Care

· IDFGAS              I Don’t F***ing Give A S**t

· IDFK    I Don’t F***ing Know

· IDGAF I Don’t Give A F***

· IDGAFF              I Don’t Give A Flying F***

· IDRGAF              I Don’t Really Give A F***

· IFC       In F***ing Control

· IFHML I F***ing Hate My Life

· IFHY     I F***ing Hate You

· IFLU     I F***ing Love You

· IFLY      I F***ing Love You

· IHNFC I Have No F***ing Clue

· IHTFP  I Hate This F***ing Place

· IJDGAF               I Just Don’t Give A F***

· ILF        I’d Like to F***

· ILUSFM              I Love You So F***ing Much

· ILYSFM               I Love You So F***ing Much

· IMFA   In My F***ing Ass

· IMFAO               In My F***ing Arrogant Opinion

· IMFO  In My F***ing Opinion

· IMYSFM             I Miss You So F***ing Much

· IRDGAF              I Really Don’t Give A F***

· IWF      I Wanna F***

· IWFU  I Wanna F*** You

· IWTFY I Wrote This For You

I Want To F*** You

· JAFO   Just Another F***ing Observer

· JBF       Just Been F***ed

· JFC       Jesus F***ing Christ

· JFDI     Just F***ing Do It

· JFGI     Just F***ing Google It

· JFWY   Just F***ing With You

· JTFO    Joked The F*** Out

· KCUF   F*** backwards

· KMFA Kiss My F***ing Ass

· KMFT  Kiss My F***ing Teeth

· KTFO   Knocked The F*** Out

· LAGNAF             Let’s All Get Naked And F***

· LAMF  Like A Mother F***er

· LFD      Long F***ing Day

· LIGAF  Like I Give A F***

· LLAMF                Laughing Like A Mother F***er

· LLF       Laughing Like F***

· LMF     Little/Lazy Mother F***ker

· LMFAO               Laughing My F***ing Ass Off

· LMTFA                Leave Me The F*** Alone

· LOFL    Laughing Out F***ing Loud

· LSFH    Laughing So F***ing Hard

· LYSFM                Love You So F***ing Much

· MF       Mother F***er

· MFB    Mother F***ing Bitch

· MFIC   Mother F***er In Charge

· MFK    Marry, F***, Kill

· MFN    Mother Freaking, Mother F***ing

· MIF      Mother I F***ed

· MLIF    My Life Is F***ed

· MMFCL              Much Mother F***ing Clown Love

· MMFWCL          Much Mother F***ing Wicked Clown Love

· MOFO                Mother F***er

· MOFU                Mother F***er

· MTFU Man The F*** Up

· MYFB  Mind Your F***ing Business

· MYOFB               Mind Your Own F***ing Business

· NAFC  Not A F***ing Clue

· NAFTA                Nother Afternoon F***ing That Ass

North American Free Trade Agreement

· NFC     No F***ing Clue

No Fat Chicks

· NFD     No F***ing Doubt

· NFG     No F***ing Good

· NFP     No F***ing Problem

· NFW    No F****** Way

· NITFM                Not In The F***ing Mood

· NMFP Not My F***ing Problem

· NOYFB                None Of Your F***ing Business

· NVFM Never F***ing Mind

· NWTF Now What The F***?

· OFFS   Oh, For F***’s Sake

· OFO     Out F***ing Off

· OFP     Own F***ing Program

· OFT      Often

Oh, F*** That

· OFW    Oh F***ing Well

· OFY      Oh F*** Yeah

· OMF    Oh My F***

Misspelling of OMG

· OMFG                Oh My F****ing Gosh

· OMFL  Oh My F****ing Lord

· OMFW               Oh My F***ing Word

· OMGWTFBBQ Oh My God, What The F***, Barbeque

· OMMFG            Oh My Mother F***ing God

· PFG     Pretty F***ing Good

· PFM    Please Forgive Me

Pure F***ing Magic

· PFO     Please F*** Off

· PTFO   Pass The F*** Out

· QFMFT               Quoted for Mother F***ing Truth

· QTF      Quoted For Truth

Quit F***ing Talking

· RAF      Rough As F***

· REAM F***

· REMF  Rear Echelon Mother F***er

· RFN     Right F***ing Now

· RMFT  Roll Mother F***ing Tide

· ROFFL Rolling On F***ing Floor Laughing

· ROFLMFAO      Rolling On Floor Laughing My F***ing A** Off

· ROOT  F***

· ROTFLMFAO    Rolling On The Floor Laughing My F***ing Ass Off

· RTFA   Read the F***ing Article

· RTFD   Read The F***ing Description

· RTFF    Read The F***ing FAQ

· RTFQ   Read The F***ing Question

· RTFS    Read The F***ing Source

· RTFT    Read The F***ing Thread

Read The F***ing Topic

· RUFKM              Are You F***ing Kidding Me

· SCREW               F***

· SDFU   Shut Da F*** Up

· SFA      Sweet F*** All

· SFB      So F***ing Bored

S**t For Brains

· SFD      S**t, F***, Damn

· SFF       So F***ing Funny

· SFM     So F***ing Much

· SFU      So F***ed Up

· SILF      Sister I’d Like to F***

· SMF     Sick/Stupid Mother F***er

· SMFD  Suck My F***ing Dick

· SMFH  Shaking My F***ing Head

· SMFH  Shaking My F***ing Head

· SMMFH             Shaking My Mother F***ing Head

· SOD     Fool, idiot

General swear word, like F***

· SOFA KING       So F***ing

· STF       Shut The F***

Sa Te Fut (F*** you Romanian)

· STFD    Sit The F*** Down

· STFG   Search The F***ing Google

· STFO   Stay The F*** Out

· STFU   Shut The F*** Up

· STFUB Shut The F*** Up, Bitch

· STFW  Search the F***ing Web

So The F*** What

· STUFU                Shut The F*** Up

· SUSFU                Situation Unchanged, Still F***ed Up

· SWACK               F***

· SYFM  Shut Your F***ing Mouth

· TBFH   To Be F***ing Honest

· TBQFH                To Be Quite F***ing Honest

· TF         The F***

· TFB      Too F***ing Bad

· TFBS    That’s F***ing Bull S**t

· TFF       Too F***ing Funny

· TFFS    That’s For F***ing Sure

· TFFT    Thank F*** For That

· TFG      Thank F***ing God

· TFIF     Thank F*** It’s Friday

· TFN      Till Further Notice

Total F***ing Nightmare

· TFW     The F*** What?

· TIFS     This Is F***ing Stupid

· TILF      Teacher I’d Like To F***

· TMFD  Too Much F***ing Drama

· TMFI   Too Much F***ing Information

· TOGTFO             Tits Or Get The F*** Out

· TSWGAF            Tell Someone Who Gives A F***

· TTF       That’s The F***

· TTIF     Thank F*** It’s Friday

· TWOFT               Total Waste Of F***ing Time

· UFB     Un F***ing Believable

· UFI       You F***ing Idiot

· UNF     Universal Noise of F***ing

· UP YOURS         Shut up, f*** off

· UTFG  Use The F***ing Google

· VSF      Go F*** Yourself in Portuguese

· WAF    Wack As F***

http://www.oloigiaolous.gr

· WAFWOT          What A F***ing Waste Of Time

· WASF  We Are So F***ed

· WDF    What Da F***

· WDFA We Don’t F*** Around

· WDFD Whoop Dee F***ing Doo

· WF       Wanna F***

· WFC    Who F***ing Cares?

· WFO    Wide F***ing Open

· WFT     Well F*** That

Misspelling of WTF

· WGAF Who Gives A F***?

· WGAFF              Who Gives A Flying F***

· WILF    Wife I’d Like to F***

· WOFTAM          Waste Of F***ing Time And Money

· WTAF  What The Actual F***

· WTF     What The F***?

· WTFAYD            What The F*** Are You Doing?

· WTFAYTA          What The F*** Are You Talking About?

· WTFC  Who the F*** Cares

· WTFE  What the F*** Ever

· WTFF  What The F***ing F***

· WTFH  What The F***ing Hell?

· WTFIGO             What The F*** Is Going On?

· WTFITSTM        What The F*** Is That Supposed To Mean?

· WTFIUWT         What The F*** Is Up With That?

· WTFIWWY        What The F*** Is Wrong With You?

· WTFIYP              What The F*** Is Your Problem?

· WTFJH                What The F*** Just Happened?

· WTFN Why The F*** Not?

· WTFO What The F***, Over

· WTFRU               Where The F*** Are You?

· WTFS  What The F***ing S**t

· WTFU Wake The F*** Up

· WTFWJD            What The F*** Would Jesus Do?

· WTFWT              What The F*** Was That?

· WTMF                What The Mother F***

· WYFP  What’s Your F***ing Problem

· YAFA   You Are F***ing Awesome

· YFF       You F***ing F***

· YFI        You F***ing Idiot

· YFP      Your F***ing Problem

· YTF       Why The F***?

Όλη η επικαιρότητα με ένα στη facebook σελίδα του nocomments και στο twitter.

Διαβάστε επίσης στο NoComments.gr